Przyjaciele Maryi

Boże, daj nam pogodę ducha,
abyśmy przyjęli to, czego nie możemy zmienić,
odwagę,
aby zmienić to,
co musi być zamienione,
mądrość,
aby rozróżnić jedno od drugiego.