Benedykt XVI

Dobro zwycięży na świecie, choć zło robi więcej hałasu.