Benedykt XVI

Wiara
budowana na więzi
z Bogiem
uzdalnia człowieka
do dochowania wierności dobru i prawdziwe nawet za cenę wyrzeczenia i ofiary.